A szakmákról

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

aruforgalmazo.png

Vállalkozást működtet. Mezőgazdasági áruforgalmi tevékenységet folytat. Marketing tevékenységet folytat. Agrár-áruforgalmi terméket, árut felismer, vizsgál, minősít. Ügyviteli, illetve adminisztrációs tevékenységet végez.

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

allattenyeszto_es_allategeszsegugyi_technikus.png

Az állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus képes a termelési, üzemeltetési folyamatok előkészítésében és lebonyolításában önálló feladatok elvégzésére, középszintű vezetői, valamint magasabb igényű fizikai munkakörök ellátására. A piac igényeinek megfelelő minőségű, higiénikus, a környezet- és állatvédelmi előírások betartásával készült állati eredetű termékeket állít elő, menedzseli a termelést. 

Belovagló

belovaglo.png

A lovak kiképzésével, a sportlovak napi, rendszeres edzésével foglalkozik.

Biogazdálkodó

biogazdalkodo.png

A biogazdálkodó feladata olyan mezőgazdasági vállalkozás létesítése, illetve üzemeltetése, amely fenntartható, ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést folytat.

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

bor_es_pezsgogyarto_szaktechnikus.png

A bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus feladata a szőlőtermesztés, a borkészítés, a pezsgőgyártás területén kis-, közép- és nagyvállalkozásokban a termelés irányítása, szervezése, a termék menedzselése, csoportvezetői, pincemesteri, üzemi technológusi feladatok ellátása, önálló vállalkozás indítása és működtetése. A borturizmusba kapcsolódva önálló vendéglátási feladatokat végez. Részfeladatokat lát el a minőségbiztosítási, minőség-ellenőrzési és minőségszabályozási rendszer kialakításában, működtetésében.

Családi gazdálkodó

A családi gazdálkodó a családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Intézkedik a készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásáról.

Cukor- és édesipari szaktechnikus

cukor_es_edesipari_szaktechnikus.png

A cukor- és édesipari szaktechnikus feladata a középszintű termelés vezetése kis- és nagyüzemekben vagy laboratóriumokban. Önállóan old meg műszaki és technológiai feladatokat a gazdaságossági elvek, a tűz- munka-, környezetvédelmi és higiéniai előírások figyelembe vételével. Részt vesz az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, a tárolási és csomagolási munkákban.

Dísznövénykertész

disznovenykertesz.png

Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

Édesipari termékgyártó

edesipari_termekgyarto.png

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: az édesipari termékgyártó szakmunkás feladata az édesipari félkész- és késztermékek szakszerű, gazdaságos előállítása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint az Élelmiszer törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett. A szakmai követelményekben meghatározott feltételek alapján képes a gyártás folyamatait önállóan ellátni.

Élelmiszeripari analitikus technikus

elelmiszeripari_analitikus_technikus.png

Az élelmiszeripari analitikus technikus képes a szakmai ismereteikre támaszkodva az élelmiszer-ipari nyersanyagok, félkész és késztermékek analitikai vizsgálatát megszervezni és elvégezni, a mért adatok elsődleges feldolgozását megoldani és a kapott eredmények alapján az élelmiszereket minősíteni, a középszintű élelmiszeranalitikai vezetői feladatokat ellátni, felsőfokú szakirányban továbbtanulni.

Élelmiszeripari gépésztechnikus

elelmiszeripari_gepesztechnikus.png

Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszeripari üzemekben részt vesz a gyártási folyamat előkészítésében élelmiszeripari gépek és berendezések üzemebe-helyezési, üzemeltetési és karbantartási munkáiban.

Élelmiszeripari technikus

elelmiszeripari_technikus.png

Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt.

 

Erdészeti gépésztechnikus

erdeszeti_gepesztechnikus.png

Részt vesz az erdészeti géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Erdészeti vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket, irányítja az erdőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját. Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt követelmények szerinti feladatok ellátásához.

Erdészeti szakmunkás

erdeszeti-_szakmunkas.png

Az erdészeti szakmunkásképzés célja: az erdő- és vadgazdálkodás számára olyan megfelelő biológiai ismeretekkel, széleskörű műszaki és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek biztosítása, akik az erdő- és vadgazdálkodás során előforduló, technikusi képzettséget nem igénylő valamennyi feladatot, munkafolyamatot képesek önállóan elvégezni. 

Erdésztechnikus

Feladatai: az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkakörök, középszintű vezetői feladatok ellátása. Együttműködés a munkahelyi vezetőkkel, közreműködés szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, beosztottak munkájának szervezése, irányítása.

 

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

erjedes_es_üditoitalipari_szaktechnikus.png

Az Erjedés- és üdítőital-ipari szaktechnikus képes a szakterülethez tartozó technológiai folyamatok elvégzésére, irányítására, gépi berendezések üzemeltetésére, a biztonságos élelmiszer előállítására. Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint az erjedés- és üdítőital- ipari szakterületre vonatkozó egyéb előírásokat.

Erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó

Az erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó képes a szakterülethez tartozó technológiai folyamatok elvégzésére, gépi berendezések üzemeltetésére, a biztonságos élelmiszer előállítására. Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint az erjedés- és üdítőital- ipari szakterületre vonatkozó egyéb előírásokat.

 

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

foldmero_foldugyi_es_terinformatikai_technikus.png

A földmérő, földügyi és térinformatikai technikus az intézmény, szervezet, magán, vagy társas vállalkozás munkatársaként, szakmai irányítás mellett geodéziai jellegű terepi adatgyűjtés részfeladatait a vízszintes és magassági alappont-sűrítés, illetve részletmérés területén önállóan elvégzi. Az irodai feldolgozás során elvégzi a geodéziai számításokat, részt vesz a digitális földmérési térképek szerkesztésében. A földmérési térképi tartalmak változásnak terepi, irodai munkafeladatait elvégzi. 

Gazda

gazda.png

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

Gyógy- és fűszernövény-termesztő

gyogy_es_fuszernovenytermeszto.png

A gyógy- és fűszernövénytermesztő feladata gyógy- és fűszernövények szaporítása, telepítése, a gyógy- és fűszernövények termesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

Halász, haltenyésztő

halasz_haltenyeszto.png

A halász haltenyésztő képes a tógazdaságok és természetes vizek halászattal összefüggő munka- és technológiai folyamatok önálló ellátására, valamint horgásztavak kezelésére. Az alapvető biológiai törvények ismeretében beavatkozik és irányítja a halhústermelés folyamatát. Munkavégzését gépek és berendezések szakszerű és balesetmentes üzemeltetésével, valamint fizikai munkával végzi. A gépek és berendezések egyszerű napi karbantartási feladatait elvégzi, a működést zavaró hibákat felismeri.

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

hulladekgazdalkodo_szaktechnikus.png

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

hus_es_baromfiipari_szaktechnikus.png

Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt a hús- és baromfifeldolgozás területén.

Húsipari termékgyártó

husipari_termekgyarto.png

A húsipari termékgyártó feladata a vágóállatok szakszerű levágása, a levágott féltestek darabolása, csontozása, formázása, különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, csomagolása és értékesítése.

Kertész

kertesz.png

A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése.

Kertészeti szaktechnikus

kerteszeti_szaktechnikus.png

A kertészeti szaktechnikus feladata a kertészeti ágazatokhoz (gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, zöldségtermesztés, dísznövénytermesztés) tartozó termesztési, forgalmazási, műszaki, gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó munka- és környezetvédelmi feladatok megtervezése, a munkák elvégzése, a munkafolyamatok irányítása nagy- és kisüzemekben, árutermelő magánvállalkozásokban. Képesnek kell lennie a korszerű termesztéstechnológiai, ökonómiai és műszaki eljárások alkalmazásával a piac elvárásainak megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására és forgalmazására.

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

Kistermelői élelmiszerelőállítóként komplex feladatokat végez az alapanyag előállításán keresztül a feldolgozáson át, az elkészített élelmiszer értékesítéséig. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, a tájegység jellegéből adódó egyedi lehetőségeket. Az általa előállított élelmiszeripari termékeket az előállítás helyének megfelelő régión belül vagy a régióhoz közel értékesíti, mely történhet piacon, a kistermelő által végzett házhozszállítással, vagy vendégasztal szolgáltatás keretében.

 

Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit.

Környezetvédelmi technikus

kornyezetvedelmi_technikus.png

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

kornyezetvedelmi_meres_szaktechnikus.png

A környezetvédelmi-mérés szaktechnikus feladata a hatósági, szakintézeti és gazdasági egységek területén végzett környezetvédelmi analitikai (helyszíni műszeres és későbbi laboratóriumi) méréstechnikai feladatok végrehajtása, a mért adatok feldolgozása, értékelése.

Lovász

lovasz.png

Biztosítja a ló szakszerű gondozását, takarmányozását. Kialakítja a ló optimális tartási körülményeit. Elvégzi a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat. Részt vesz a ló napi mozgatási feladatainak ellátásában és alapkiképzésében.

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

malom_es_keverektakarmany_ipari_szaktechnikus.png

A malom- és keveréktakarmány-ipari technikus a malom és/vagy keveréktakarmány üzemekben önállóan vagy mérnöki irányítással az alapanyagok minőségi és mennyiségi átvételében vizsgálatában tárolásában a minőség megóvásában, feldolgozásában a félkész és késztermék tárolási, csomagolási és forgalmazási munkáiban és ezek megszervezésében vesz részt.

Mezőgazdasági gépész

mezogazdasagi_gepesz.png

A mezőgazdaságban alkalmazott erő és munkagépek önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése. 

Mezőgazdasági gépésztechnikus

mezogazdasagi_gepesztechnikus.png

Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Mezőgazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket, irányítja a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját. Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt, az agrotechnikai követelmények szerinti feladatok ellátásához. 

Mezőgazdasági gépjavító

mezogazdasagi_gepjavito.png

Átveszi az mezőgazdasági erő- és munkagépet, Mezőgazdasági gépeket üzemeltet, Karbantartást, javítást végez, Erő- és munkagépet karbantartásra, javításra előkészít, Előkészíti a gépet javításra, Gépet szétszerel, Hibafelvételt végez, Javítást végez, Gépet összeszerel, Erő- vagy munkagépre hidraulikus egységet javít, felszerel, Erő- vagy munkagépre elektromos egységet javít, felszerel, Karbantartja, frissíti a mérőműszereket, szoftvereket, Belsőégésű motort diagnosztizál, javít, szerel, Erő- vagy munkagépet karbantart, javít, Dokumentációt készít, Vállalkozást vezet, Továbbképzésen vesz részt, Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

Mezőgazdasági technikus

mezogazdasagi_technikus.png

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek. 

Molnár

molnar.png

A különböző gabonafélék feldolgozását végző üzemek munkaterületein: nyers- és alapanyagok átvétele, minősítése, tárolása, gabona termények szárítása és tisztítása, gabonák őrlése és hántolása, keveréktakarmányok gyártása, késztermékek minősítése, csomagolása, raktározása. A technológiai műveletek és folyamatok előírásainak betartása, valamint a gépek, berendezések biztonságos (baleset- és tűzvédelmi) kezelése alapvető követelmény.

Növényvédelmi szaktechnikus

novenyvedelmi_szaktechnikus.png

A növényvédelmi szaktechnikus a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrákhoz kapcsolódó növényvédelmi szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít.  A végzett szakemberek képesek a növényvédelem terén a korszerű növényvédelmi eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására.

Parképítő és fenntartó technikus

parkepito_es_fenntarto_technikus.png

A parképítő és -fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel. A parképítő és –fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el. A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

Patkolókovács

patkolokovacs.png

Elvégzi a csikók, növendékek és kifejlett lovak pataszabályozását, Patkót készít, Megpatkolja a sport és hobbi lovakat, Együttműködik az állatorvossal, ortopéd patkót készít.

Pék

pek.png

A pék képes együttműködve munkahelyi vezetőivel, szakemberekkel, munkavállalókkal, bármely sütőipari termék kiváló minőségű előállítására úgy kisüzemben, mint nagyüzemben. A gyártás előkészítését követően (felkészül a munkára, előkészíti a munkafolyamatokat, alapméréseket végez) a kenyerek készítéséhez és a péksütemények-finom pékáruk gyártásához (vizes, tejes, dúsított, tojással dúsított, omlós, leveles, egyéb) tésztát készít, majd azt feldolgozza.

Sommelier

sommelier.png

A sommelier tervezi, karban tartja és kezeli az étterem teljes hazai és külföldi italválasztékát és szivarkínálatát. Tervezi, követi a fogyást, raktárkészlettel gazdálkodik. Fogadja, ital ajánlásaival ellátja, az étterembe érkező vendégeket, részükre értékesít, italokat és szivart szolgál fel szakszerűen, majd búcsúztatja őket.

Speciális állatfeldolgozó

specialis_allatfeldolgozo.png

Az állat átvétele után az állatok kábítását, vágását, kopasztását, vagy bőrfejtését, pikkelyezését, zsigerelését, darabolását, filézését, bontását, hűtését végzi. A vágási termékből nyers, félkész vagy készterméket állít elő.

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

suto_es_cukraszipari_szaktechnikus.png

Feladatai: A sütő - és cukrászipari technikus sütőipari és/vagy cukrászipari üzemekben önállóan vagy mérnöki irányítással az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, tárolásában, feldolgozásában, a félkész vagy késztermékek tárolási és csomagolási és forgalmazási munkáiban és ezek megszervezésében vesz részt.

Szőlész-borász

szolesz_borasz.png

A végzett szakember a szőlészet területén ismeri a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes feladatát, a szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását. A borászati termék előállításának vertikumát a must kezelésétől egészen a forgalomba hozott palackozott borig. Tisztában van a szőlőtermesztés, borászat gazdálkodási alapismereteivel és ugyanilyen szinten a borturizmus, a biogazdálkodás, a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályaival.

Tartósítóipari szakmunkás

Feladatai közé tartozik a zöldség-gyümölcsfeldolgozás, hűtőipari feldolgozás, hús- és készételgyártás (tartósítás) műveleteinek szakszerű, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartása mellett.

Tartósítóipari szaktechnikus

tartositoipari_szaktechnikus.png

Élelmiszer-ipari üzemekben, laboratóriumokban vizsgálja az élelmiszer alapanyagok minőségét, mennyiségét. Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz ezek átvételében, osztályozásában, feldolgozásában, hűtésében, csomagolásában, tárolásában. 

Tejipari szakmunkáss

A tejipari szakmunkás feladata a különböző tejtermékek (a friss fogyasztású, savanyított, alvasztott, tartós termékek, valamint a vaj, a túró, a különböző típusú sajtok (friss, érlelt) technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

 

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

telepulesi_kornyezetvedelmi_szaktechnikus.png

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat. 

Térképész szaktechnikus

terkepesz_szaktechnikus.png

A térképész szaktechnikus az intézmény, szervezet, magán, vagy társas vállalkozás munkatársaként szakmai irányítás mellett elvégzi a térképészeti tevékenység során felmerülő szervezési és irányítási feladatokat. Az adatgyűjtés során elvégzi a geodéziai, topográfiai, fotogrammetriai, távérzékelési és tematikus adatok gyűjtését és előkészítését.

Természetvédelmi szaktechnikus

termeszetvedelmi_szaktechnikus.png

Nemzeti parkok, természet- és környezetvédelmi igazgatóságok, mező- és erdőgazdasági üzemek, önkormányzatok és természetvédelmi szervezetek természet- és tájvédelmi feladatainak középszintű ellátása. Önállóan vagy mérnöki irányítással a természetvédelemmel összefüggő szakmai és műszaki feladatok gyakorlati megvalósítását végzi. Felügyeli és védi a természetvédelmi területeket, a nemzeti parkokat és a régészeti lelőhelyeket, gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról.

Vidékfejlesztési szaktechnikus

videkfejlesztesi_szaktechnikus.png

A vidékfejlesztési szaktechnikus feladata az élelmiszertermelés mellett, a mezőgazdasági környezet megóvása, a tájfajták, helyi termékek előállításnak és értékestének szervezése. Segíti az önkormányzatok és vidéki közösségek értékőrző és foglalkozás bővítő törekvését, szervezi és vezeti a kapcsolódó munkákat. Részt vesz a komplex településfejlesztési projektek kidolgozásában, pályázatok elkészítésében és megvalósításában.

Virágdekoratőr

viragdekorator.png

A virágdekoratőr megtervezi és elkészíti a hivatalos rendezvények, a családi és társadalmi ünnepek virágdekorációját. Megtervezi, kivitelezi és gondozza a belső és külső terek alkalmakra szóló, vagy tartós virágdíszítését. Elvégzi a virágüzletek belső terének és kirakatának esztétikus elrendezését és gondozását.

Virágkötő és virágkereskedő

viragkoto_es_viragkereskedo.png

A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken (stand, pavilon, üzlet, szalon), virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.

Zöldség- és gyümölcstermesztő

zoldseg_es_gyumolcstermeszto.png

A zöldség- és gyümölcstermesztő feladata gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények termesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.