Hírek

A Vöröskereszt Bázisiskolai programjai az ásotthalmi szakiskolában

Az iskolai egészségnevelés célja, hogy a tanuló megértse a saját egészségvédelmének jelentőségét, és rendelkezzék azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel környezetét, egészségi feltételeinek javítását, az egyes emberek, valamint a közösség egészségének a védelmét cselekvően megteremtheti.

Az iskolai egészségnevelésünk területei:

  1. Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe.
  2. A szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a droghasználat megelőzése .
  3. A szexuális felvilágosítás a szexuális nevelés, a családtervező magatartás alapjai, az AIDS és egyéb szexuális úton terjedő betegségek megelőzése.
  4. A betegség, és a gyógyulást segítő magatartások (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat).
  5. A környezeti ártalmak (zajártalom, rezgésártalom, levegőszennyezés, vízszennyezés, talajszennyezés, hulladékkezelés) elleni védekezés.
  6. A testedzés, a mozgás, a helyes testtartás .
  7. A fogyatékosok és a hátrányos helyzetűek elfogadása, integrációja.
  8. Társadalmi felelősségvállalás (véradás).

Az elmúlt évek során, sikerült iskolánk tanulóinak egy részével megismertetni és megszerettetni a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt munkáját, programjait, eszmerendszerét és versenyeit. Nagyon sok tanulónk képviselte iskolánkat területi, megyei és országos versenyeken, több tanuló vöröskeresztes továbbképzésen vett részt, és nem utolsó sorban, néhányan, jelenleg is önkéntes munkát végeznek a Vöröskeresztnél. Iskolánk, 2013. november 8-án csatlakozott a Vöröskereszt Bázisiskolai hálózatához. A csatlakozással feladatokat is vállalnunk kellett az egészségnevelés területéről, de igazából már hosszú évek óta jelen voltak iskolánkban ezek a tevékenységek. A bázisiskolai vállalásaink a következők:

Minden tanév őszén, közúti elsősegélyvizsgára felkészítő tanfolyamot szervezünk a diákjaink számára. A szakiskolás diákoknak ez még kapóra is jön, hisz a jogosítvány megszerzéséhez szükségük van erre a vizsgára is. Ebben a tanévben is közel 40 tanuló vett részt a felkészítésen és az azt követő megmérettetésen.

Az egészségünk megőrzése rendkívül fontos feladat. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy már gyermekkorban el kell kezdeni odafigyelni az étkezési szokásokra, a sok mozgásra, és a megfelelő higiénia betartására. A fogak ápolása, tisztántartása, a rendszeres fogászati ellenőrzés életünk szerves részét kell, hogy képezze. Ennek tudatában, az őszi időszakban minden tanulónk keresztül esik egy fogászati szűrésen, ahol elmondják nekik, hogy milyen állapotban vannak a fogaik.

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt ebben a tanévben is, immár tizenharmadik alkalommal rendezte meg HIV/AIDS Prevenciós Versenyét. A vetélkedő országos döntőjét 2015. december 1-én, az AIDS világnapján rendezték meg Budapesten, a Corvin Plázában. A verseny célja, hogy a középiskolások minél többet tudjanak az AIDS terjedéséről, és annak megelőzéséről, illetve megismerjék a szexuális úton terjedő betegségeket. Ezen a versenyen már hosszú évek óta sikerrel veszünk részt, és a mostani tanévben végre sikerült az országos első helyezést begyűjtenünk.

A véradás, a társadalmi felelősségvállalás egyik legfontosabb formája. Az elmúlt években a véradás ügyének támogatása mellett köteleztük el magunkat. Tanévenként három-négy véradáson vesznek részt az iskola diákjai. Ebben a tanévben szeptemberben, decemberben, márciusban és májusban nyújtották tanulóink segítő szándékkal karjaikat. A márciusi véradást az iskolánkban tartotta a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete. Egy-egy alkalommal 35-40 diák próbál segíteni embertársaiknak. A legutóbbi ásotthalmi véradáson 36 Bedős vett részt. Szinte majdnem mindegyik 18 év feletti tanulónk rendszeresen vért ad, és van köztük már tízszeres véradó is.

A Magyar Vöröskereszt tevékenységei között kiemelkedő fontosságú az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek minél szélesebb körben történő megtanítása és a humanitárius szemléletmód terjesztése. Elsősegélynyújtási céljainak megvalósítása érdekében ebben az évben 45. alkalommal hirdette meg felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyét. A versenyre, az elsősegély szakkör keretében készültünk fel, hisz bázisiskolai programunkban vállaltuk azt, hogy minél több tanulót bevonunk ebbe a programba és a versenyen is részt veszünk. A területi fordulót május 12-én Kisteleken rendezték meg, ahol egy öt fős csapattal az első helyezést értük el. Jelenleg, gőzerővel készülünk a megyei versenyre, melyet május 26-án Makón rendeznek meg.

A rövid-, és hosszú távú céljaink között szerepel, hogy ezeket a programokat a következő tanévekben is folytassuk, és minél több tanulóhoz jussanak el az egészségneveléssel kapcsolatos tudnivalók.

 

Domokos József