Hírek

Biztos kereset, hasznosítható Tudás

Jelentős a szakemberhiány a mezőgazdasági gépészet területén, olyannyira, hogy szakmai szervezetek, a szaktárca és a Mezőgazdasági Gépforgalmazók Országos Szövetsége egy kerekasztal-beszélgetésen közösen keresték a megoldást. A Földművelésügyi Minisztériumban tartott eseményen egy tizenegy pontból álló képzési és karrierprogramot fogadtak el.

A Földművelésügyi Minisztériumban tartott eseményen egy tizenegy pontból álló képzési és karrier programot fogadtak el. – A Földművelésügyi Minisztérium agrárszakképzési intézményrendszere a duális képzés kiterjesztésében, közös beiskolázási kampányok szervezésében és felnőttképzési együttműködésekben tudja segíteni a szakember-utánpótlást – mondta el Román István agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár a szakmai kerekasztal-beszélgetést követő sajtótájékoztatón. Román István hangsúlyozta, hogy két évvel ezelőtt példaértékű együttműködés indult el a szakmai szervezetekkel, amely napjainkra bontakozott ki a mezőgazdaságigépész-képzés területén. Az agrárszakképző iskolák fenntartójaként a Földművelésügyi Minisztérium arra törekszik, hogy az agrárgazdaság szereplőivel, a szakmai szervezetekkel és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával olyan együttműködést hozzon létre, amely elősegíti az ágazat krónikus szakemberhiányának megszüntetését.


Napjainkra egyre több gazdasági szereplő látja be, hogy ehhez összefogás és közös cselekvés szükséges.
Harsányi Zsolt, a MEGFOSZ elnöke elmondta, hogy a mezőgazdaságban tízből kilenc gazda szakemberhiánnyal küzd. Ennek oka, hogy évente kevesebb mint 500 diák végez mezőgépészeti területen, pedig ennek mintegy tízszeresére, legalább 4800 főre lenne szüksége az ágazatnak. Ez előrevetíti azt a nyugtalanító jövőképet, hogy a folyamatos gépberuházások és fejlesztések ellenére, a gépeket kezelő mezőgépészek híján kényszerszünet is előfordulhat a földeken, ami az agrárgazdaság egészét károsan befolyásolhatja. A mezőgépész ugyanis fontos része a mezőgazdasági termelésnek, az ország egyik legfontosabb motorjának.


A MEGFOSZ október 26-án rendezett kerekasztal-beszélgetésén többek között részt vett még Pataki Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakképzési igazgatóságának vezetője, Fenyvesi László, a MEGOSZ főtitkára, továbbá az érintett oktatási intézmények és a MEGFOSZ képviselői.
A Földművelésügyi Minisztérium hiányszakmának minősítette a mezőgazdasági gépész szakmát. Nincs időnk, lépnünk kell, mondta Harsányi Zsolt. Tavaly elindították a „Legyél te is mezőgépész!” programot, azzal a céllal, hogy minél több fiatal figyelmét felhívják erre a biztos jövőt kínáló szakmára. Több mint száz gépforgalmazó összehangolt együttműködésének köszönhetően tizenegy pontból álló átfogó képzési és karrierprogramot állítottak össze, mely tartalmazza a mezőgépészképzéseket, a szakmai gyakorlat elvégzésének helyszíneit, és a karrierlehetőségeket is.
Abban bíznak, hogy ha a tanulók testközelből tapasztalják meg a mezőgépészélet szépségeit, kedvet kapnak ahhoz, hogy ezt a szakmát válasszák hivatásuknak.


A program alappillére a duális képzés. Az ország mintegy harminc szakiskolájában a mezőgazdasági gépészeket duális képzés keretében oktatják.
A tanintézmények a közelükben működő cégekkel szoros együttműködésben adnak lehetőséget arra, hogy a tanulók a cégek által tartott előadásokon és a hozzájuk kihelyezett gyakorlati órákon vegyenek részt. Ezeken részletesebb ismereteket kapnak az egyes szakterületekről, megismerik a mezőgazdasági gépiparban rejlő izgalmas technológiákat, azok fejlesztési hátterét, a csúcstechnika vívmányait. A duális képzés legnagyobb előnye, hogy mire a diákok befejezik tanulmányaikat, már egykétéves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, sőt a legtöbb esetben biztos állásuk van.


A képzés fontos része a gyakornoki program, amelynek keretében a duális képzésben részt vevő vállalkozások évközi és nyári gyakorlatot biztosítanak a diákoknak, sőt céglátogatásokat, tanulmányutakat is támogatnak. Emellett állami ösztöndíjak is elérhetőek a területet választó fiatalok számára, továbbá a gyakorlati képzés helyszínein a cégek is ösztöndíjat nyújtanak a tanulóknak.


A MEGFOSZ a közelmúltban online kutatást indított, amely még nem zárult le, de az előzetes eredményekből úgy látszik, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok 53 százaléka tanácstalan, nem tudja, mivel foglalkozna szívesen felnőttként, azonban jövőbeli szakmájukkal kapcsolatban így is az a fő elvárásuk, hogy rugalmas munkaidőben és helyen dolgozhassanak, ahol adottak a feltételek az előrelépésre. A megkérdezettek 70 százaléka versenyképes szakmának tartja az agrárszektort, s úgy ítélik meg, hogy korszerű, modern gépek és technológiák vannak az ágazatban, mégis csupán 16 százalékuk lát karrierlehetőséget mezőgépészként. Az elnök szerint fontos, hogy a fiatalok felismerjék, hogy a mezőgépész szakma hosszú távú életpályamodellt és stabil jövőt nyújthat, emellett biztos keresetet, hosszú távú munkalehetőséget, komplex, más ágazatban is hasznosítható tudást ad, olyat, amely nemzetközileg is versenyképes. A megújult www.mezogepesz.hu honlap interaktív térképén Magyarország összes középfokú mezőgépész és agrár-felsőoktatást folytató intézménye, illetve a karrierprogramhoz csatlakozott gyakorlati helyek is megtalálhatók.


A képzési és karrierprogram tizenegy pontja 1. DUÁLIS KÉPZÉS A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés olyan formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folyó gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő megnövelt óraszámuknál, valamint a megszerzett munkatapasztalatnál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati ismereteit és erősítik a kultúrájukat. E képzési rendszer segítségével olyan munkaerő kerül ki a középés felsőoktatásból, amely azonnal, több éves továbbképzés és további anyagi ráfordítás nélkül képes belépni a munka világába.
A duális képzés gyors és hatékony eszköz a minőségi munkaerőhiány kezelésére. 2. GYAKORNOKI PROGRAM A) Ennek során a frissen végzett, gyakorlati tapasztalatokkal nem vagy alig rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló mellett egy mentor áll, aki segíti a munkáját.


B) Diák az, aki még tanulói jogviszonyban van, és gyakorlati idejét egy adott cégnél tölti. 3. ÖSZTÖNDÍJPROGRAM A program keretében tehetséges diákok kiválasztása, akik a tanulmányi szerződés mellett ösztöndíjat kapnak egy adott cégtől. Az ösztöndíjprogramban jó tanulmányi átlaggal rendelkező, középés felsőoktatási intézményben tanuló diák vehet részt. A programban résztvevő diákok számára minden esetben meg kell határozni a cég feltételrendszerét. Az ösztöndíjprogram keretében minden esetben a cég és a diák köt írásos megállapodást. 4. SZAKDOLGOZATÍRÁS, DIPLOMA A cégek javasolnak konkrét szakdolgozat-témákat, amelyekből a végzős diákok választhatnak, ötletet meríthetnek.
Olyan kidolgozandó témajavaslatokat érdemes összeállítani, melyekre a cég szívesen várja a diákok témával kapcsolatos kutatási eredményeit, az újdonságok figyelését, piackutatásait stb. A cégek további külső konzulenst ajánlhatnak a megadott témákhoz. 5. NYÁRI GYAKORLAT A) Hivatalos, törvényben szabályozott forma a szakközépiskoláknál.


B) Különböző formában kialakított lehetőség az egyetemeken és a főiskolákon.


C) Egyéni kezdeményezéssel a cégek nyári diákmunkára is felvehetnek diákokat. 6. ISKOLAI ELŐADÁSOK, ÓRAADÁS, BEMUTATÓK Ezeknek az iskolai tanrendbe kell illeszkedniük, és mindenképpen szükséges az iskolák meghívása, a velük való kapcsolattartás.
Iskolai előadás esetén meg kell határozni, hogy milyen témában tartja a cég képviselője az előadását. Az előadás tanóra keretén belül, különórában vagy rendezvény keretében is bemutatható. Óraadásnál igazodni kell az iskolai órához és annak tanmenetéhez. Az órát az aktuális tantárgyban és témában kell megtartani, ami ebből a szempontból kötöttebb, mint az előadás. Bemutató esetén tárgyak, eszközök, gyakorlati bemutatók megtartása lehetséges. 7. ISKOLAI KURZUSOK Ezek az iskola közelében található cégek bevonásával kivitelezhetők, a cég és az iskola közötti folyamatos kapcsolattartással.


Az iskolai kurzusoknak igazodniuk kell a tantervhez, meg kell határozni a tematikájukat és a követelményrendszert.
Tanórák vagy előadások sorát jelenti, amelyeket befejezve a tanuló új ismereteket és képességet szerez. A kurzus végén vizsga tehető, a sikeres elvégzésről akár oklevél is adható. A szakmai képesítést nyújtó kurzusok gyakorlati feladatai segíthetnek alkalmazni a tanultakat. 8. RENDEZVÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK Szükséges megismertetni a fiatalokkal a különféle rendezvények, kiállítások, nyílt napok, előadások pontos programjait, időpontjait, helyszíneit az aktuális, naprakész tartalommal (saját rendezvények, hazai rendezvényeken történő toborzások, játékok, bemutatók szervezése), emellett továbbra is meg kell szervezni, hogy a diákok eljussanak a rendezvényekre, kiállításokra, elsősorban az AgrárgépShow-ra, az ország legnagyobb mezőgazdasági gépkiállítására, amelynek a MEGFOSZ a fő szervezője. 9. CÉGLÁTOGATÁSOK, TANULMÁNYUTAK Az iskolákkal egyeztetett, cégek által szervezett utazások. A tanulmányutakat a szakközépiskolások vagy diákcsoportok, szakkörök, klubok számára szervezik, amelyeken a diákok részletesebb ismereteket szerezhetnek egy adott szakterületről. 10. SPECIÁLIS PROGRAMOK Az előző programpontba nem tartozó, cégek által kialakított egyéb speciális programok. 11. KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLET BIZTOSÍTÁSA A képzési és karrierprogrammal kapcsolatos minden információ kölcsönös megjelenítése a saját és a közösségi felületeken.
KA:Román István: két évvel ezelőtt példaértékű együttműködés indult meg a szakmai szervezetekkel Harsányi Zsolt: a mezőgépész fontos része a mezőgazdasági termelésnek, az ország egyik legfontosabb motorjának

Forrás : Magyar Mezőgazdaság