Hírek

Egységes agrárszakképzés

A Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepció azért készült, hogy az agrárszakképzés rendszerének a megújítása az agrár- és élelmiszergazdasági ágazat sajátosságainak a figyelembevételével valósuljon meg – mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a szakiskolák tanévzáró igazgatói értekezletén.

A miniszter kiemelte, a tárca a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve kezdeményezte az OKJ felülvizsgálatát. Ennek keretében elkészült a Kistermelői élelmiszer előállító szakképesítés munkaanyaga, amely a kormányzati célokkal összhangban megteremti a képzés lehetőséget a „Termőföldtől az asztalig” elvnek megfelelően. Szétválasztásra javasoltuk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus szakképesítést valamint az Élelmiszeripari szakmunkás szakképesítést. Ezekkel a változtatásokkal erősíteni kívánjuk az erdészeti és élelmiszergazdasági szakmákat, ismételten megteremtve a lehetőségét pl. a korábbi, jelenleg nem képezhető tejipari szakemberek képzésének. Családi gazdálkodó néven tettünk javaslatot a korábbi Mezőgazdasági gazdaasszony képzés átalakítására.

Már a fenntartásba vétel évében az FM elkezdte az iskolák 2014/2015. tanévében indítható képzéseinek engedélyezésekor a nem agrár- és élelmiszeripari képzések fokozatos kivezetését figyelemmel a „Termőföldtől az asztalig” elv érvényesülésére, vagyis az ebbe a koncepcióba beletartozó „rokon” képzések (pl. szakács, cukrász, vendéglátóipar) lehetőség szerinti megtartásával. Ez a szándék továbbra sem változott, a mozgástér viszont korlátozott.

Fentiek alapján az FM 2 év alatt a profiltisztítással elérte, hogy az 59 feladat ellátási hely vonatkozásában a 2013/2014. tanévkezdéskor 14 db tiszta agrárprofilú intézmény helyett a 2015/2016. tanévkezdéskor már 45 iskolánk indít kizárólag agrár- és élelmiszeripari képzéseket.

A 2014. évben a szakiskolák részére a minisztérium által 832,4 millió forint póttámogatás hagytak jóvá. A pénzügyi stabilitás megteremtése érdekében a tárca jelentős lépéseket tett, de az intézményeknek is vannak fontos teendőik ezen a téren.

(FM Sajtóiroda)