Hírek

Europass bizonyítványok átadója a Csapóban

Intézményünk a tavalyi évben sikeresen pályázott a Tempus Közalapítvány által kiírt szakképzési tanulók és munkatársak mobilitási programjában, így az Erasmus+ programban 3 tagintézmény 5 projektje valósulhat meg 2017-ig. 

A projekt úticélja a Németországban található szászországi tartomány területei, ahol nagy jelentőséggel bír a foglalkoztatást illetően a mezőgazdaság.

A szakképzési munkatársak 7 napos projekt keretében hospitálásokon és gyakorlati oktatáson vettek részt a németországi Köllitsch üzemen kívüli oktató és kísérleti gazdaságában. A kollégák betekinthettek a szarvasmarha- és sertéstartás, takarmányozás, műszaki ismeretek gyakorlati oktatásába.  Megbeszéléseken tapasztalatot cseréltek a kinti oktató kollégákkal. Megismerték a legújabb technológiákat az állattartásban és növénytermesztésben.

A 14 hetes mobilitási projekt alapvető célja volt, hogy tanulóink betekintést nyerjenek az ottani sikeres üzemen kívüli oktatásba, mezőgazdasági családi vállalkozásokba, megismerkedjenek a régióra jellemző mezőgazdasági tevékenységekkel. Ezen túl alapvető célunk volt, hogy a kiutazó diákok szakmai készségei, tapasztalatai fejlődjenek, olyan személyes motiváló élményekkel gazdagodjanak, amely akár egész életük során végigkísérheti a kiutazókat, nyitottabbá, magabiztosabbá, szakmájuk iránt elkötelezettebbé váljanak. A projektben 5 tanuló vett részt 3 tagintézményből, akik valamennyien mezőgazdasági szakközépiskolai, mezőgazdasági technikus illetve gazda és mezőgazdasági gépész osztály tanulói.

A gyakorlat első két hetét Köllitschben töltötték a tanulók a régió legnagyobb Oktató és Kísérleti Gazdaságában, ahol a két hét alatt a német üzemen kívüli oktatás keretein belül elméleti oktatás mellett gyakorlati oktatásban részesültek. Tanulóink növénytermesztési és gépüzemeltetési gyakorlatot teljesítettek, talajmegmunkáló, vető-, betakarító gépeket üzemeltettek, vetőmag-felismerés, növényvédelem és tápanyag-utánpótlás szerepelt az első hét programjában. A második hetet az állattartó telepen töltötték, szarvasmarha kézi és gépi fejése, borjúellátás, takarmányozás, termékenyítés, sertés és juhtartás szerepelt. A megszerzett tudást teszttel mérték, ahol tanulóink 4-5 jegyet szereztek.

Ezt követően Plauenbe utaztak, ahol a tanulók olyan családi gazdaságokban teljesítettek gyakorlatot, amelyek elsősorban szarvasmarha tenyésztéssel és az ehhez tartozó takarmánynövény-termesztéssel foglalkoznak. A gyakorlat során hétfőtől péntekig a gazdaságok mindennapi munkájában vettek részt. A szabadidő hasznos eltöltésére is törekedett a program, ezen belül a tanulók üzemlátogatásokon vettek részt, valamint megismerkedtek a Plauenben található múzeumokkal, ezenkívül meglátogatták a berlini Reichstagot, Hannoverben az Agritechnik, azaz mezőgazdasági gépészeti világkiállítást. Lehetőségük volt Reichenbachban egy 1000 férőhelyes fejős szarvasmarha telep meglátogatására, részt vettek a régió legnagyobb gazdabáljában, illetve családi ünnepeken. A gyakorlat ideje alatt fontos volt, hogy tanulóink német nyelvi kompetenciái fejlődjenek, szókincsük jelentős mértékben gyarapodjon. Úgy véljük ez időszak alatt a tanulók ökológiai látásmódja is jelentősen bővült. Ezen programok által a diákok betekintést nyerhettek egy másik ország nemzeti értékeibe, hagyományaiba.

A tanulói mobilitást a 2016. február 3-án megrendezésre került Europass bizonyítványok átadásával zártuk.