Hírek

Idén újraindul a halászati szakképzés

Idén ősztől újra nyitva áll a lehetőség a szakma iránt érdeklődők számára a halász, haltenyésztő szakképzés elvégzésére.

A képzést a korábbi halász szakmunkás képzésben nagy múltra visszatekintő tatai Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium biztosítja.
Földművelésügyi Minisztérium kijelölése alapján a dunántúli régióban a tatai Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium nyújt lehetőséget a halász, haltenyésztő képzés elvégzésére. A képzés keretében az édesvízi haltenyésztéssel, természetesvízi halászattal, elektromos halászgépek kezelésével, halastó üzemeltetésével kapcsolatos ismeretek, valamint halászati vállalkozási, biológiai, halegészségügyi és jogi alapismeretek sajátíthatók el.

A tatai szakképző iskola hároméves képzésébe az általános iskola nyolcadik évfolyamának sikeres elvégzését követően lehet bekerülni, a végzettség megszerzése duális képzés keretében történik. A kilencedik évfolyamon a kötelező szakmai gyakorlatot a tanulók az iskolához tartozó tangazdaságban végzik, az év végén szintvizsgát tesznek.
A szintvizsga eredményes letétele után tanulószerződés keretében, külső helyszínen (vállalkozóknál, halgazdaságokban) végeznek gyakorlatot.

A képzés komplex szakmai vizsgával zárul. Az iskola kollégiumi elhelyezést is biztosít.
A gyomaendrődi szakképző iskola halász, haltenyésztő képzése esetében szintén az alapfokú iskolai végzettség a bekerülés feltétele, a jelentkezés a középfokú felvételi eljárásnak megfelelően történik. A tatai iskolához hasonlóan hároméves, iskolai rendszerű szakképzésen belül 70%-ot tesz ki a gyakorlati képzés aránya, a 9. és 10. évfolyamot követően 140 órás összefüggő szakmai gyakorlatra kerül sor. A képzés halastavak létesítésének és üzemeltetésének ismeretét, halszaporítási, ivadéknevelési, takarmányozási, halszállítási és -tárolási ismereteket, a halászati eszközök kezelését, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokra és azok alkalmazására vonatkozó ismereteket foglal magában.

A szakképzésekkel kapcsolatban az érdeklődők az iskoláktól kaphatnak részletesebb felvilágosítást (www.bethlengaborszki.hu, www. javorka-tata.sulinet.hu).
Czók Dávid 
Lengyel Péter 
Udvari Zsolt