Hírek

Innovatív fejlesztések a Herman Ottó Szakképzőben

Az „Innovatív fejlesztések a Herman Ottó Szakképzőben” címen beadott pályázat pozitív elbírálásban, és így 11.999.077 Ft támogatásban részesült. A támogatást kötelezően kiírt és szabadon választható programok, képzések lebonyolítására és az ezekhez felhasználható kis értékű eszközök vásárlására lehetett fordítani.

A megvalósult programok között volt nyelvi vetélkedő, melynek elsődleges célja az volt, hogy a szakiskolai tanulók játékos formában alkalmazzák nyelvi ismereteiket, illetve a tananyagban nem, vagy csak részben megjelenő országismereti témákról adjanak számot.

Ezt követte a Diáknapon egy tanórán kívüli mozgásos tevékenység, ami lézerlövészet volt, azaz egy együttműködést, ügyességet, pontosságot igénylő projektelem.

 Június utolsó napjaiban került sor az első módszertani továbbképzésre, ahol a tanárok fejlesztették IKT-s ismereteiket. A 30 órás akkreditált képzés vizsgával zárult és a kapott tanúsítványon szereplő 30 pont beszámítható a pedagógus-előmeneteli rendszerbe.

 Augusztus végén valósult meg két kurzus. Az első „A pedagógus, mint villámhárító” címet viselte és az iskolai életben előforduló konfliktusok kezelésével ismertette meg a pedagógusokat.

 A másik a „Saját élményű ismerkedés a drámapedagógia módszereivel” címmel az élményalapú tanulási módszereket, változatos alkalmazási lehetőségeiket mutatta be a résztvevőknek. Mindkettő 30 órás, akkreditált képzés.

További programok közt szerepel egy természetközeli sporttábor, egy nyelvi vetélkedő, egy ökoiskolai tábor és egy egészségnap.