Hírek

Pályázati felhívás középiskolások részére

Nagykőrös Város Önkormányzata a „Félremagyarázott és elhallgatott igazság! Egy aljas kor aljas titkai” címmel országos pályázatot hirdetett a magyarországi középiskolás diákok számára két témában: a kuláküldözést és a téeszesítést személyesen, családjuk által átélt kortanúk emlékeinek dokumentálására.

A magyar agrártársadalom számára kiemelten fontos, hogy a fiatal nemzedékek hiteles forrásból ismerjék és örökítsék meg a nem túl távoli történelmünk kegyetlen üldöztetésének és megkülönböztetésének időszakát, emlékezzenek azokra a családokra, akik életükkel fizettek becsületességükért, szorgalmasságukért.

A pályázatot magyarországi középiskolák diákjai nyújthatják be, két csoportban.

A pályázat fővédnöke dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke.

A pályázati kiírás az alábbi fájlban található.

2015_palyazati_felhivas.pdf