Hírek

Ünnepélyes évnyitó Velencén

Hajrá új tanév! Ezekkel a lelkesítő szavakkal zárta ünnepi beszédét Román István, a Földművelésügyi Minisztérium agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkára az agrár-szakképző intézmények országos tanévnyitó ünnepségén a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban.

A fő profilját tekintve kertész/ dísznövénykertész képző iskola szeptemberben az 51. tanévét kezdi, amely Turcsányi Sándorné igazgatónő szerint nem lesz szokványos tanév. Az iskola 1985-ben vette fel Dr. Entz Ferenc nevét, és azóta is a kiváló orvos és szenvedélyes kertész munkálkodásának, munkásságának szellemében végzi az oktató-nevelő munkát.
Az elmúlt években a magyar mezőgazdaság növekedési pályára állt, ezt a fejlődést az iskolának, az iskolai oktatásnak is követnie kell, ami komoly felelősséget ró a tanári karra.
A megújuló agrárgazdaság jól felkészült, magasan képzett, elhivatott fiatal szakembereket vár, és a kihívásnak meg kell felelniük a mezőgazdasági szakképző intézményeknek.
Szükség van a jó kapcsolatokra a gazdálkodás szereplőivel, csak így nyílik lehetőség az új technológiák bemutatására, azoknak az iskolai képzésbe, a szakmai gyakorlati oktatásba való „bevitelére”. Mindinkább felértékelődik ugyanis a szakmai munka, nő a jó szakmunkások presztizse.
A diákokhoz szólva az igazgató kiemelte a jó osztályközösségek fontosságát, és azt, hogy az elismerés egyre inkább az érdemek alapján történik.
Az olimpiára utalva emlékeztetett rá, hogy csak a kitartó, pontos munkavégzés hozza meg a kívánt sikert. A mai világban az eredményes gazdálkodáshoz, az előrejutáshoz versenyképes tudásra, biztos gyakorlati készségre van szükség, ahhoz pedig az iskolának kell felkészítést, segítséget nyújtania. Az agrár-szakképzés is folyamatosan megújul, amiben fontos szerepe van (lesz) az informatikai eszközökkel megerősített taneszközrendszernek. Ez illeszkedik az országos célként is megfogalmazott digitális oktatási kultúra kialakításához, elsajátításához.
A 2016/17. tanév különlegességére visszatérve, az igazgató örömmel tájékoztatta a jelenlevőket a küszöbön álló fejlesztésről, melynek során a központi épületre emeletráépítéssel új tantermeket, szertárakat, nyelvi laborokat alakítanak ki, és új tornacsarnok is épül.
Ezzel megteremtődnek a feltételek a további fejlődéshez, a jelenlegi 560 fős tanulói létszám növeléséhez, a gazdaság igényeinek megfelelő új képzések indításához.
A mezőgazdaságban, és az arra való felkészítésben, az oktatásban is fenntarthatóan kell gazdálkodni az erőforrásokkal, a munkához szorgalom, kitartás és tiszta célok kellenek, hangsúlyozta megnyitójában Román István helyettes államtitkár. Az agrárgazdaság a nemzetgazdaság meghatározó ágazata, ennek szellemében kell a szakmájukban jól teljesítő nemzedékeket fölnevelni – ez pedig az iskola feladata.
A kormányzat 2010-ben lerakta a több rendeltetésű, fenntartható mezőgazdaság alapjait, amely az élővilág, a biodiverzitás, az ivóvízbázisok megőrzésére is fokozott figyelmet fordít. A szakmai oktatás mellett a szaktárca kiemelt feladatának tartja a környezettudatos állampolgárok nevelését is. Román István jelezte, hogy 2016-ig az agrár-szakképző intézmények kétharmada megkapta az ökoiskola, illetve az örökös ökoiskola minősítést. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) pályázati rendszerében az FM szakképző intézmények mintegy hárommilliárd forintot nyertek. A forrás révén tíz intézményben valósítanak meg energiahatékonysági fejlesztéseket, köztük Velencén is, 280 millió forintból.
Az agrár-szakképző iskolák nagy közössége komoly súlyt képvisel az ország szakképzésében.
Huszonnégyezer diák tanul szeptembertől a Földművelésügyi Minisztérium 48 agrárszakképző intézményében, a 63 helyszínen majdnem 4500 pedagógus és oktató végzi a mezőgazdasági, élelmiszeripari és környezetvédelmi oktatást. Ezen a területen is komoly tartalmi és szerkezeti átalakítások történtek az országos irányzathoz igazodva. Az induló szakgimnáziumokban (volt szakközépiskolák) négy év alatt érettségit és szakmát is szereznek a tanulók, ezzel is javítva az elhelyezkedési esélyeiket.
Az ünnepélyes tanévnyitó végén Román István 11 újonnan kinevezett iskolaigazgatónak adta át a megbízólevelét.
Négy intézményvezető megbizatását pedig egy évre meghosszabbították.
A 38 ökoiskolának Erdőgazda társasjátékot ajánlott föl az Országos Erdészeti Egyesület.

(Forrás: Magyar Mezőgazdaság)